Het lukt Janny nog niet om iets voor zichzelf te doen als haar man naar de dagopvang is

Ja, het is heel bizar ja. Ik moet bedenken, in gedachten ben ik er zo mee bezig als hij naar de boerderij moet, wanneer ga ik zeggen dat hij opgehaald wordt, wanneer ga ik zeggen dat hij zich moet wassen en aankleden, klaarmaken. En de eerste keren daarna, als hij was opgehaald, heb ik zeker wel een één of twee uur [-] niets kunnen ondernemen, zo heeft me dat aangegrepen. En nu ben ik er aan gewend en kan ik wel weer dingen oppakken, maar het, het is zo vermoeiend [-] dat ik gewoon even een time-out moet nemen om weer tot rust te komen. Er werd mij de vraag gesteld, de eerste paar keren dat hij naar de boerderij ging van, en heb je leuke dingen gedaan? Nou, niet dus.

Nee. U kon zich er niet toe zetten?

Ik kán me er niet toe zetten. Nee. [-]

En hoe komt dat, omdat u er steeds mee bezig bent en erover nadenkt.

Ik ben zo [-] ontdaan van alles wat eraan voorafgaat, dat ik een time-out moet nemen voor mezelf en alleen maar kan zitten met een kopje koffie en [-]. Ja. En niet, en leuke dingen helemaal niet bij me opkomen. En de dag is al weer voorbij, want tussen halfvier en kwart voor vier wordt hij weer teruggebracht, dan moet ik weer zorgen dat er eten is, dat het huishouden weer op, op [lacht], [-] ik kom niet aan [-].

Zwaar zeg.

Want als je iets leuks zou willen ondernemen, bijvoorbeeld naar een museum gaan, dan moet je er toch al zeg maar een dag voor uittrekken. En zover kom ik niet. Dus ik, ik snap, ik geloof niet dat er, misschien doe ik het verkeerd, maar ik heb het nog niet voor elkaar gekregen.


Meer interviews van Janny (Alles)


Meer over dit onderwerp