De man van Mia is haar grootste informatiebron

Hij heeft hele leuke dingen geschreven. En daarom is het voor mij ook veel makkelijker met hem te leven, hè. Hij geeft aan wat.

Hoe het zeg maar in zijn hoofd speelt en [-]

Ja, wat er in zijn hoofd speelt. Dus hij geeft precies aan, zo werkt het in mijn hoofd. [lacht] En zo doe ik het. Ik moest me verdiepen in hem en doordat hij zoveel schreef, heb ik het veel makkelijker gehad. Dus hij vertelde mij. Dus ik hoef geen informatie te zoeken, want hij schreef op hoe ik het moest doen.

Uw man is eigenlijk uw informatiebron?

Ja, hij is de informatiebron geweest, altijd. Hij schreef alles, hij heeft, och, hij heeft toch zoveel geschreven daarover. Daarom hij, daarom, doordat hij zo veel praat en zegt, weet ik precies wat pijn doet en wat niet pijn doet. Dus ik hoef geen informatie. Meteen toen hij dat te horen kreeg, is hij meteen gaan schrijven. Dus ik hoefde geen informatie [-].

Nou ja, die informatie kwam van uw man.

Die kwam allemaal van mijn man. Dat, ik heb er veel aan gehad. Ja.


Meer interviews van Mia (Alles)


Meer over dit onderwerp