Marlies heeft een cursus ‘Omgaan met dementie’ gevolgd

Ja. En u heeft een cursus gedaan, zegt u net, omgaan met dementie. Hoe bent u daar aan gekomen en wat was het doel om die cursus te gaan volgen?

Ja, dat was dus ook via het maatschappelijk werk. En ja, heel herkenbaar eigenlijk wel. En daar kom je ook met andere mantelzorgers in gesprek. En dan word je toch, ja, geconfronteerd met dingen, die een ander ook meemaakt. En, en dat is toch wel goed voor mensen om zo’n cursus te doen. Want ja, je kan elkaar soms ook helpen in situaties van, hoe doe jij dat en ja, hoe ga jij er mee om. En dat is wel goed om te doen.

En wat hield die cursus precies in? Waar ging het over zeg maar?

Nou er werd uitgelegd wat dementie nou was en hoe het verloop kon zijn. En welke instanties je in kon schakelen en ja, zulk soort dingen allemaal.

En was het dan puur dat gewoon iemand een verhaal vertelde, een soort voorlichting, zeg maar? Of was het ook dat u met de andere mantelzorgers een gesprek had over het onderwerp en ervaringen kon uitwisselen?

Ja, allebei eigenlijk, ja. En er kwamen sprekers van andere disciplines, zal ik maar zeggen. En je ging eens naar de fysio kijken en er kwam een logopedist bijvoorbeeld. Of een ergotherapeut en een arts en ja, dat was eigenlijk toch wel interessant om te doen.


Meer interviews van Marlies (Alles)


Meer over dit onderwerp