Informatie biedt Kars inzicht in het ziekteproces

En wat biedt die informatie u?

Die informatie biedt mij dat ik nou beter kan verwerken hoe het verloop van de ziekte is en wat dat met de patiënt doet. Waarom ze zo wordt, hoe ze zo kan reageren. Had ik voor die tijd geen idee van. Ja, ze zeggen dan wel eens, ja, ze kennen je niet meer of herkennen je niet meer. Nee, maar als je het zelf meemaakt, dan komt het wel heel dichtbij en dan voelt het ook wel dat je daar dus wel meer informatie over moet hebben. Hè, wat er op een gegeven moment misschien kan gebeuren. Dat is misschien niet, iedereen is niet gelijk. Maar over het algemeen is dat wel het proces van de ziekte [-].

En helpt dat ook om met de ziekte om te gaan?

Ja. Ja. Zeker wel.

En hoe helpt dat?

Nou, je weet dat ze dat heeft. Ik kan er zelf weinig aan doen, maar ik kan haar, of ik moet haar anders benaderen, er niet meer tegenin gaan. Als er iets niet goed gaat, dat ik gewoon maar meepraat en ja. Ja en nee zeggen, en wat dan ook [-].


Meer interviews van Kars (Alles)


Meer over dit onderwerp