Ter voorbereiding op een opname heeft Ger zijn vader aangemeld voor de dagopvang aldaar

Nu ga ik hem weer aanmelden voor twee halve dagen bij een verzorgingshuis, waar ze ook een dagbesteding hebben. Maar dat is een verzorgingstehuis, waar hij dus waarschijnlijk geplaatst gaat worden. En daar gaat hij twee halve dagen, denk ik, om maar een ja, ik noem het maar een osmotisch proces, vertellen ze dat ze geleidelijkheid van thuis naar dat verzorgingshuis komt, zodat zij hem kennen en hij hun een beetje kent.


Meer interviews van Ger (Alles)


Meer over dit onderwerp