Kars kreeg onlangs te horen dat een lotgenoot veel aan zijn adviezen heeft gehad

En dat kunt u dan makkelijker bij lotgenoten, zeg maar, dat gesprek?

Daar voel ik mij thuis. De kinderen hebben mij in het begin ook wel eens gezegd. Toen waren ze dus ook op die vergadering en ging je dus ook in kleine gespreksgroepjes. Dat was nog in het begin, hoor. En nou, toen werden dus ook bepaalde zaken besproken. Nou ja, toen was ik op een gegeven moment ook aan het woord en heb ik ook bepaalde dingen gezegd en dan later zeiden die kinderen ook, ik heb nooit geweten dat jij zo kon praten daarover. [-] Nee, maar daar rol je in en daar verdiep je je in. Ja. En dan kun je ook met mijn ervaring, kun je ook met anderen delen. Ik had onlangs ook Alzheimer vergadering, toen was er dus ook een spreekster en nou, een hele zaal. En op een gegeven moment dan werden er vragen gesteld en toen zei één bezoekster, ik heb heel veel aan jouw adviezen gehad. Ja, het zal wel, maar dat geeft je een stukje bemoediging, dat je op de goede weg bent. Ook anderen daarin proberen te helpen. En als je dan hoort dat ze er ook nog iets aan gehad hebben. Ja, dan is het helemaal goed. Daar doe je het ook voor. Je helpt elkaar. [-] Ja, dat vond ik wel grappig.

Ja. Mooi om te horen.

Dat dacht ik. Ja. Ja. Dat wou ik toch nog wel even naar voren brengen. Het is niet allemaal negatief om maar zo te zeggen. Je maakt ook heus wel positieve dingen mee. Als je jezelf maar geeft. En dat kan ik daar. [-] Daar kun je je ervaring [-]. Je leert ook wat van anderen hoor, hoe ze dat aanpakken. Dat soort dingen. Zo help je elkaar weer. [-]


Meer interviews van Kars (Alles)


Meer over dit onderwerp