Yvonne wil stoppen met de gespreksgroep

Ja veel praten zeg maar, met de groep. En [-] andere ervaringen luisteren. Wat je kan gebruiken, dat gebruik je, dat [-]. Maar sommige, dan dacht je, ja nou hè, ik ben niet, wij zijn nog niet zover. Maar toch, stiekem, dan denk je, oh ja dat kan mij ook nog gebeuren. En ook met de praatgroep, dat helpt veel . Dat is alleen maar één keer in de twee weken, maar dat helpt heel veel. Daar kan je jezelf zijn. En dan ga je altijd verhalen horen en dan dacht je, ach van mij is niks vergeleken met van hun. En dan kom je thuis ik heb het toch nog goed. [-].

En echt, je hebt er veel aan. Dan zit je daar en dan vertel je en dan zegt die, oh dat hebben wij ook meegemaakt. Hè, je mag huilen, je mag kwaad worden, je mag schelden, want dat hebben hun ook. En eerst voel ik daar, ja, zo’n zo’n rare, je verlangt te huilen, je hebt, je durft niet, of ja, je durft niet, jawel, maar stiekem. Maar daar kan ik huilen, met twaalf mensen om je heen en iedereen heeft hetzelfde ooit meegemaakt. En iedereen heeft ook hetzelfde meegemaakt om kwaad te worden, om tegen een partner te schelden. Dus ja, dan weet je dat je niet alleen bent, die dat allemaal meemaakt en jouw gedrag ook. [-] Ja. Maar ik vind dat [-], heb ik ook aangegeven een vorige week. Ik wil eigenlijk stoppen met die praatgroep. Want ik vind van mijzelf, sinds ik bij die praatgroep, ben ik zo labiel. Of labiel, heel [-]

Emotioneel.

Emotioneel, heel, ja emotioneel sowieso ben ik al. Maar zo onzeker, zo, ja angsten veel meer, al die dingen meer.

Ja, oké. Doordat u er meer over moet praten? Ja. Als je er meer bij stil gaat staan wat het met u doet.

Ja. Eigenlijk zonder wat niet weet wat niet deert. Je ziet het gewoon aftakelen. Maar deze, je wordt al van tevoren, hier sta je en die kennis is zo. Dus kijk je wat meer naar voren. Oh dat kan mij gebeuren, oh dat kan, oh dat kan. En dan word je, ja word je een beetje labiel noem ik. Heb ik ook gezegd, ik wil stoppen maar dat mag niet.

Van wie mag dat niet?

Van de begeleiders en van de groep hè. Moet je niet doen want je bent er net pas een jaar.


Meer interviews van Yvonne (Alles)


Meer over dit onderwerp