Ida wil piekeren voorkomen en daarom niet te veel praten over de toekomst

Ja. En hoe kijkt u naar de toekomst?

Daar kijk ik maar niet naar. [lacht] Ik laat het maar komen hoe het komt. Als ik daar nu al over ga prakkiseren van, wat gaat dat in de toekomst worden, nee, dat doe ik nog niet. Dan zit je daar ook alweer mee, wat moet ik daar dan mee. Nee, dat doe ik niet. Ik leef nou en wat dan komt, dat zie ik dan wel.

Komt dat ook door Alzheimer dat u niet meer naar de toekomst kijkt, maar nu leeft?

Nou, ja, nou leef ik en hoe het dan wordt, ja, dat kun je toch niet tegenhouden.

Nee. En toen u nog geen Alzheimer had, keek u toen wel naar de toekomst?

Nee, ook niet, want dan had je je kinderen en je werk en weet ik allemaal, dan kijk je daar ook niet naar hoe dat verder eigenlijk allemaal afloopt. Dus, nee, daar heb ik me nooit niet [-]. Ik heb wel altijd gezegd, als je eerder weg bent als ik, blijf ik hier niet wonen in dit grote huis. [lacht] Nee.

Ja, is heel herkenbaar, dat herken ik uit andere gesprekken, dat mensen nu leven.

Ja.

Niet naar de toekomst kijken.

Ja.

Wat ik wel hoor, is dat ze wel zorgen hebben over de toekomst.

Nee, daar denk ik nog niet aan.

U heeft geen zorgen?

Op het ogenblik niet. Ik zie dan wel, wat het wordt. Als het dan is, dan is het zo, dan kun je er ook niks aan doen.
Daar denk je wel eens aan van hoe moet ik dat dan verder? Ja, maar dan ook, als je eraan gaat denken, dan maalt dat de hele dag. En daar heb ik geen zin in.

Nee. Nee, dat hoor ik ook, maar daarin hoor ik ook vaak dat mensen wel de angst hebben van, wat als mijn partner eerder [-]

Ja, dat is het punt. Ja. Kan ik hier wel blijven wonen, hè, moet ik naar een verzorgingstehuis, bij wijze van spreken als dat erger wordt? Dat zijn wel zulke dingen eigenlijk, maar ja, daar moet je maar niet aan denken. [lacht] Nee, dat doe ik ook niet.

Nee. En praat u daar wel over?

We hebben er al wel eens over gepraat, ja, maar ja, als je één of twee keer, heb je erover gepraat, dan moet dat ook afgelopen zijn, want anders wordt je er, ben je de hele dag ermee bezig. En dat hoeft voor mij niet.


Meer interviews van Ida (Alles)


Meer over dit onderwerp