Gerard vindt de mix van leeftijden prettig op de zorgboerderij

Ja. Dat zijn, bij de zorgboerderij is het, volgens mij zijn dat niet allemaal mensen met dementie. Dat geloof ik niet. Er zijn ook mensen, die, denk ik tenminste, ik weet niet wat iedereen daar heeft, maar ik denk niet allemaal, verwacht ik.

Nee. Maar u voelt zich wel thuis in die groep?

Ik voel me er goed thuis, terwijl het oudere mensen zijn. Maar er zitten ook oudjes bij, die kunnen nog grapjes maken, plezier maken. En er zitten ook, er zitten eigenlijk twee verschillende hoofdgroepen, zeg maar. Eentje is de groep van mij, maar aan de andere kant is ook een groep apart, ja, apart is het eigenlijk nog niet, maar dat zijn meer [-]. Ja, je kunt niet zeggen geestelijk gehandicapten, want zo noem ik het nog niet eens. Maar dat zijn meer andere personen, wel best een beetje jong, maar die zijn toch vlot met werken, vlot in hun doen en laten en alles. Daar kun je toch gezellig mee omgaan, al is het anders. Het is wat oppervlakkiger vooral. Ik denk toch, dat is leuk. En ik kan naar allebei toe. Ik kan, ik ben niet verplicht om bij een groepje te blijven. Ik kan ook naar dat groepje toe. Dat kan ik net doen, zoals ik wil. Ik geef dan uiteindelijk wel aan, ik ga vandaag dit of dat of dat doen.


Meer interviews van Gerard (Alles)


Meer over dit onderwerp