Nieuwe projecten

PratenOverGezondheid is betrokken bij twee nieuwe projecten:

Diagnose van zeldzame ziekten – Ouders aan het woord

De onbekendheid met zeldzame aandoeningen bij ouders en zorgprofessionals maakt dat de juiste diagnose vaak pas na een zoekproces van (vele) jaren wordt gesteld. Op dit moment is er geen helder beeld van de oorzaken, de omvang en de gevolgen van dit probleem. Het doel van dit onderzoek is om daar inzicht in te krijgen door middel van diepte-interviews met ouders. Dit onderzoek maakt deel uit van het project “Vroegsignalering” waarbij samengewerkt wordt met onder andere het Erfocentrum, het RIVM, de VSOP en diverse patiëntenverenigingen. Meer informatie over het project Vroegsignalering vindt u hier. Het project wordt gefinancierd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.  

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Manna Alma ([email protected])

 

MOCHA

In Europa bestaan verschillende modellen voor de eerstelijnszorg voor kinderen. De voor- en nadelen van deze modellen zijn tot nu toe nog niet wetenschappelijk onderzocht. Het MOCHA project heeft tot doel om deze modellen te vergelijken. MOCHA staat voor Models of Child Health Appraised. Binnen het MOCHA project is PratenOverGezondheid betrokken bij het in kaart brengen van ervaringen van ouders en kinderen met de eerstelijnszorg. Dit doen wij samen met onze DIPEx International collega’s in Duitsland, Spanje, Tsjechië en Verenigd Koninkrijk. In dit project richten wij ons in het bijzonder op de ervaringen van “gezonde” kinderen, kinderen met ADHD en kinderen met niet-aangeboren hersenletsel en hun ouders. Het MOCHA project wordt gefinancierd door het Horizon 2020 programma van de EU. Meer informatie over het MOCHA project vindt u hier.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Griet-Anne Banga ([email protected]) of Manna Alma ([email protected] )