De heer de Graef lacht erom dat hij niet op het drieduizend keer genoemde woord kan komen

En dat heb ik ook drieduizend keer gezegd, en nou kan ik niet op de naam komen. [-] Zeg het eens.

Van vroeger of,

Nee

Van de dagopvang?

Nee van [-]. Hoe heet dat kopje zout dat zit zo in,

Servies.

Hè?

Servies?

Ja.

Bedoelde u het woord servies? Of, u zoekt een Engels woord?

Ja.

Eh, cup of tea, nee. [-]. A cup?

Nee [lacht]. Het zit in mijn mond maar het komt er niet uit. [-] Roses, roses.

Is het een merk?

Ja.

Nou daar heb ik geen verstand van [lacht]. Dus daar kan ik u heel slecht bij helpen [lacht]

[-] Gek hè, dat je dat niet weet, en over, over vijf minuten dan. Oude namen. [-]

Nee ik kan u er echt niet bij helpen.

[-]

Is dit nou een voorbeeld van Alzheimer?

Ja, ik denk dat ik niet op de naam kan komen. Dus het is wel een vorm van [-], het is niet te geloven. Ik lach erom, en een ander gaat erom huilen. En wat is nou beter? Lachen natuurlijk. [-]

Wat denkt u dan, als u er niet op kan komen.

Nou dan ga ik een beetje alle porseleinen dingetjes,

Dus u probeert wel daar op te komen.

Ja, omdat het er is gewoon. Ik denk dat je ouders dat wel weten.

Niet Delfts Blauw bedoelt u toch?

Nee.

Wel zoiets?

Nee, wel zoiets ja.

Maar dan Engels. [-] Ja, ik denk, god, nee ik weet het ook niet, ik [-].Staat het hier ergens op? Misschien?

Ik zit, doe het kastje maar open, dan zie je het allemaal staan.

Zal ik eens zo’n kopje pakken?

Ja.

Old country roses?

Ja.

Is dat de naam? Royal Albert?

Royal Albert, dat is het.[lacht]

En dit is ook het servies, dat is wel mooi. Zo, op slot. Royal Albert.

Ja.

We zijn er uit [lacht].

Ja, het komt wel hoor, en dat heb ik gelukkig nog.


Meer interviews van De heer De Graef (Alles)


Meer over dit onderwerp