De dochter van André is belast met een erfelijk gen

In de tussentijd, nadat het, de Alzheimer was geconstateerd, hebben we gevraagd, of hebben we te horen gekregen, dat er ook een onderzoek kon plaatsvinden naar de erfelijkheid van Alzheimer. Omdat mijn vrouw eigenlijk het overgeërfd heeft van haar moeder en de familietak daar. En dat was mogelijk om een onderzoek te laten uitvoeren, ook in [plaats] naar de erfelijkheid. Daarop is bloed afgenomen en ook weer hersenvocht. En dat is van zowel mijn vrouw als onze dochter en daar is geconstateerd dat er genen in voorkomen, die duiden op een erfelijke factor van Alzheimer. En diezelfde genen kwamen ook voor bij onze dochter, die nu vierenveertig jaar oud is. En toen ze ongeveer tweeënveertig jaar was, toen het onderzoek werd uitgevoerd. We kregen daarvan het bericht dat het voor negenennegentig procent vaststaat dat zij dus ook die Alzheimer zal gaan krijgen. Dat had tot gevolg dat mijn dochter, die een heel druk leven leidt, zij was toen beleidsadviseur van de minister van Ruimtelijke Ordening, haar leven wat heeft omgezet door minder te gaan werken en wat meer tijd te besteden aan de kinderen. Ze heeft twee kinderen, wij hebben dus twee kleinkinderen daardoor en ze wilde zoveel mogelijk kwaliteit leveren terwijl ze nog geen last had van de Alzheimer, die mogelijkerwijs later gaat toeslaan.


Meer interviews van André (Alles)


Meer over dit onderwerp