In de hoop op een wonder doen André en zijn vrouw mee aan een medicijnonderzoek

Nou, we hebben natuurlijk altijd nog de hoop dat er zich een wonder voordoet, waardoor medicijnen gevonden worden om die eiwit van die hersencellen te gaan verwijderen om misschien die hersencellen weer te kunnen gaan gebruiken of andere te gaan gebruiken. En het is dan goed om te volgen wat de resultaten van de onderzoeken zijn, althans zo voel ik het. En het probleem vaak bij medicijnen, die bedoeld zijn om in de hersenen door te dringen, is dat er een bloed barrière bestaat, waar medicijnen praktisch niet doorheen kunnen dringen om bij de hersenen terecht te komen, bij de hersencellen.

En ja, de laatste tijd is er, wordt er veel onderzoek gedaan naar, naar de ziekte van Alzheimer en ik denk eigenlijk dat misschien stamcelonderzoek wel eens zou kunnen bijdragen tot een verbetering van de ziekte. Ja, en als je, je probeert toch in feite alles te doen om te kijken van [-]. Want waarom zijn we met zo’n test mee gaan doen van, ja, Reminyl, het geijkte middel, dat werkt niet, dat werkt maar bij één op de vijf mensen en voor zover het werkt. En een nieuw medicijn zit altijd nog een kansje in, misschien werkt het wel. Nou, voorlopig had het kunnen werken, als we het goede medicijn hadden gehad. En we weten dat nog niet, maar in ieder geval als het niet het [-], als het wel het testmedicijn is geweest, dan werkt het niet. En als het een placebo is geweest, dan heeft het ook niet gewerkt. Dus we zijn er eigenlijk niks mee opgeschoten. Maar we hebben dan wel meegewerkt om het eventueel te, het onderzoek, waar misschien onze dochter profijt van zou kunnen hebben, daar een bijdrage aan te leveren. En dat was, ja, toch waar we op uit waren.

In het begin van uw antwoord zei u van, dat u de hoop had of heeft dat er misschien nog een wonder zou gebeuren. En wat doet die hoop met jullie?

Het zou natuurlijk prachtig zijn als ze zou kunnen genezen. Hè, als ze weer de oude zou kunnen worden, die zich dingen zou kunnen herinneren in de korte termijn geheugen, die weer terugkomen. Dat zou het prachtigste zijn. Want dan kunnen we eigenlijk die dingen gaan uitvoeren, die we van plan waren te doen op onze oude dag en nu is dat een beetje op een dood spoor gekomen [-].


Meer interviews van André (Alles)


Meer over dit onderwerp