De gedachte aan een opname in een verpleeghuis doet Willy pijn

Nou, dat ik haar helemaal zou zien verpauperen. Dat, dat helemaal niks , dat ze eigenlijk verdwaasd rond zou lopen, dat zou ik toch wel heel triest vinden [-].

Dat ze zich niet meer bewust is van [-]

Van alles om haar heen en dat haar wereldje dus alleen maar haar ik-zijn is en verder niks meer. En ik hoop voor haar dat dat nooit zover komt. Dat ze voor die tijd haar rust heeft gevonden.

Want hoe ziet u de toekomst?

Nou, dat je dan toch wel steeds meer zorg moet bieden aan haar. Dat ze misschien dan in een verpleeghuis terecht komt en achter gesloten deuren, waar het leventje maar heel klein en beperkt is. En afwachten tot er bezoek komt of wat ook. En of er dan nog bezoek komt. En of het verplegend personeel dan wel aardig genoeg is en tijd heeft.

En wat doet dat beeld met u, dat toekomstbeeld?

Nou, dat doet mij pijn. Ja. Ondanks dat ik dan zelf ook wel heel bewust voor mezelf kies, maar dat doet toch pijn. [-] Ja [-].


Meer interviews van Willy (Alles)


Meer over dit onderwerp