Shamilla was bang voor de bevalling, omdat ze niet wist wat er ging gebeuren

Daar was ik wel heel bang voor. Ik heb me wel van tevoren heel erg druk gemaakt. Dat wel. Ik was wel heel bang.

                I: En waar was je bang voor?

 Omdat het nieuw voor me… ja, het is mijn eerste kindje en ik wist niet wat er ging gebeuren. Ja, je hoort wel verhalen en ik ging filmpjes kijken op ja, op YouTube, hoe dat allemaal zou gaan en weet ik veel wat allemaal. En ik zat hier echt, en ik dacht echt van bij mezelf, van ja, wat staat mij te wachten? Wat gaat er gebeuren, weet je wel? Ik weet… hoe voelt het? En hoe kun je… hoe weet je hoe of wat? Want op een gegeven moment was ik zo ontzettend… mijn moeder kon het ook niet vertellen. Ja, mijn moeder heeft twee kinderen gehad. Maar twee kinderen van eh, met een keizersnee, spoedkeizersnee. Die weet ook niet wat weeën zijn en dat soort dingen allemaal niet. Ja, mijn tante die heeft wel gewoon natuurlijke bevallingen gehad. En die zat me weer te vertellen zus en zo. Maar ja, iedereen ervaart het anders. Dus ja, dan denk ik van ja, hoe zal dat bij mij gaan? Zal ik ook zoveel pijn hebben? Of… ja… is het midden in de nacht of overdag? Ja, ik maakte me daar zelf heel erg druk over omdat te… Ik vond het ook heel spannend, want ik was de laatste tijd ook heel erg emotioneel. Want ik was… aan de ene kant was ik ook best wel bang. Want ja, wat gaat er gebeuren? Hoe, hoe? Ja, ik wist het gewoon niet. En dat, dat vond ik wel heel eng. Dat je niet wat… er staat te gebeuren. Als je eenmaal iets hebt meegemaakt, dan weet je gewoon van oh ja, dat gaat gebeuren. Maar als jij je eerste kindje krijgt, en je eerste zwanger-… en je weet het gewoon totaal helemaal niet. En je hoort wel verhalen van andere mensen. Maar bij iedereen is het anders. Dus… dat had ik wel. Daar was ik wel… ik was wel bang voor de bevalling, hoe dat zou gaan en of alles wel goed zou gaan en dat er niks met haar zou gebeuren.


Meer interviews van Shamilla (Alles)