Mevrouw Haans-Heijnen biedt altijd haar excuses aan als ze iets is vergeten

En als u merkt, dat u iets vergeten bent, hoe voelt u zich dan?

Ja, dan maak ik mijn excuses erover, dat is heel logisch. Want dan kun je wel zeggen, er zijn wel zoveel dingen, dat je denkt van, oh, dat had ik moeten aan denken. Nou, dan komen die mensen bijvoorbeeld op de proppen en dan zeg ik, ja, sorry, ik ben het vergeten. Maar ja, de meesten worden dan koppig, ja, dat, dat kan ik niet. Nee. Ik ben wat dat betreft vrij open daarover. Want ik vind beter praten als zitten mokken, vind ik.

En hoe praat u er dan over?

Nou, ik zeg gewoon dat ik het vergeten ben, en sorry of, kan ik het nog herstellen of zo. Daar praat ik gewoon over, dan gaat het goed.


Meer interviews van Mevrouw Haans - Heijnen (Alles)


Meer over dit onderwerp